CĂN NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI THOÁNG MÁT, TIỆN NGHI, SANG TRỌNG
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 6 TẦNG
MẪU NHÀ PHỐ - HIỆN ĐẠI NHIỀU TẦNG
MẪU NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI  - TRĂM THỨ XA HOA KHÔNG BẰNG CỬA NHÀ BỀN VỮNG!